سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

بی نشانه

...

دنیا و جاذبه هایش همه دروغند و من و تو دو حقیقت تلخیم بین این همه دروغ!!![ یکشنبه 92/8/19 ] [ 9:54 عصر ] [ سارا رحیمی ] نظر

اندکی باریکتر

من نه فرهادم نه مجنون!عاشق روی توام

زار و دلتنگ و پریشان در خم موی توام

من نه طوفانم نه بادم اندکی باریکتر

چون نسیمی در تکاپو گرد زانوی توام

هم ملایم هم ظریفم بس که گردت گشته ام

با تو رنگ و بو گرفتم من که پهلوی توام

هر که می بیند مرا داند که درگیرت شدم

گشته ام رسوای عالم چون پر از بوی توام!

 [ یکشنبه 92/7/7 ] [ 8:34 صبح ] [ سارا رحیمی ] نظر

::