سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

بی نشانه

!!

بیدی نیستم که با این بادها بلرزم

اما نفسهایت که به من می خورد؛

دستم که هیچ...تنم که هیچ...

حتی دلم می لرزد![ دوشنبه 95/9/29 ] [ 11:3 عصر ] [ سارا رحیمی ] نظر

حیله پروانه

شکل انار قلب مرا دانه می کنی

داری عجیب در دل من خانه می کنی

با کرسی نگاه تو من گرم می شوم

دیوانه ام،نگاه به دیوانه می کنی

از زلف پرنگین تو ریزد ستاره ها

وقتی که شام تار مرا شانه می کنی

شمع غزل های دلم آب می شود

امشب عجیب حیله ی پروانه می کنی!

تا فصل کوچ مانده سه ماه دگر ولی؛

من می شوم بهار !و تو لانه می کنی![ دوشنبه 95/9/29 ] [ 11:0 عصر ] [ سارا رحیمی ] نظر

::