سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

بی نشانه

سه ماه دیگر...

_تو خرمالویی و من خرما_

من سهم زنبورها می شوم وقتی سه ماه دیگر...

تو را کلاغ ها به منقار می درند!

شبیه ترین واژه به من!...

افسوس! میوه ی یک فصل نبودیم که به هم برسیم![ یکشنبه 97/4/17 ] [ 4:55 عصر ] [ سارا رحیمی ] نظر